zaterdag 31 mei 2008

The dangers of obsessive love

"Obsessive lovers believe that only the person they fixate on can make them feel happy and fulfilled."

vrijdag 30 mei 2008

donderdag 29 mei 2008

woensdag 28 mei 2008

"If you always do what you've always done,

you'll always get what you've always got."

dinsdag 27 mei 2008

The Ten Commandments

14 For thou shalt worship no other god: for the LORD, whose name is Jealous, is a jealous God:
15 Lest thou make a covenant with the inhabitants of the land, and they go a whoring after their gods, and do sacrifice unto their gods, and one call thee, and thou eat of his sacrifice;
16 And thou take of their daughters unto thy sons, and their daughters go a whoring after their gods, and make thy sons go a whoring after their gods.
17 Thou shalt make thee no molten gods.
18 The feast of unleavened bread shalt thou keep. Seven days thou shalt eat unleavened bread, as I commanded thee, in the time of the month Abib: for in the month Abib thou camest out from Egypt.
19 All that openeth the matrix is mine; and every firstling among thy cattle, whether ox or sheep, that is male.
20 But the firstling of an ass thou shalt redeem with a lamb: and if thou redeem him not, then shalt thou break his neck. All the firstborn of thy sons thou shalt redeem. And none shall appear before me empty.
21 Six days thou shalt work, but on the seventh day thou shalt rest: in earing time and in harvest thou shalt rest.
22 And thou shalt observe the feast of weeks, of the firstfruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year's end.
23 Thrice in the year shall all your menchildren appear before the LORD God, the God of Israel.
24 For I will cast out the nations before thee, and enlarge thy borders: neither shall any man desire thy land, when thou shalt go up to appear before the LORD thy God thrice in the year.
25 Thou shalt not offer the blood of my sacrifice with leaven; neither shall the sacrifice of the feast of the passover be left unto the morning.
26 The first of the firstfruits of thy land thou shalt bring unto the house of the LORD thy God. Thou shalt not seethe a kid in his mother's milk.
27 And the LORD said unto Moses, Write thou these words: for after the tenor of these words I have made a covenant with thee and with Israel.
28 And he was there with the LORD forty days and forty nights; he did neither eat bread, nor drink water. And he wrote upon the tables the words of the covenant, the ten commandments.

Exodus 30:14-28, KJV

maandag 26 mei 2008

What you think is what matters

The highest status is inner not outer. Believe in yourself. You don't need status symbols.

zondag 25 mei 2008

It's all about status

Why? Put on your thinking cap.

zaterdag 24 mei 2008

Inhoudsopgave van de 48 wetten van de macht

1. Overschaduw uw meerderen nooit
2. Vertrouw niet te veel op uw vrienden, gebruik uw vijanden
3. Houd uw ware bedoelingen strikt geheim
4. Zeg altijd minder dan nodig is
5. Van uw reputatie hangt veel af: Verdedig uw reputatie
6. Vestig ten koste van alles de aandacht op uzelf
7. Laat anderen het werk doen en strijk zelf de eer op
8. Laat anderen altijd naar u toekomen - gebruik desnoods lokaas
9. Winnen doet u met daden, nooit met woorden
10. Blijf uit de buurt van wie altijd ongelukkig is of wie altijd pech heeft
11. Maak mensen afhankelijk van u en hou dat zo
12. Ontwapen uw slachtoffers met selectieve eerlijkheid en edelmoedigheid
13. Speel als u mensen om hulp vraagt in op hun eigenbelang, niet op hun medeleven of dankbaarheid
14. Doe u voor als vriend, ga te werk als spion
15. Vermorzel uw vijand
16. Dwing meer respect af door er niet te zijn
17. Houd anderen in spanning; creƫer een sfeer van onvoorspelbaarheid
18. Bouw geen vestingmuren om u heen: isolement is levensgevaarlijk
19. Weet met wie u te maken heeft; kwets niet de verkeerde persoon
20. Bind u aan niemand
21. Sukkels vangt u met sukkels: doe u dommer voor dan uw doelwit
22. Pas de overgavetactiek toe; zet onmacht om in macht
23. Bundel uw krachten
24. Speel de volmaakte hoveling
25. Herschep uzelf
26. Houd uw handen schoon
27. Mensen lopen graag gedwee achter het vaandel aan - maak daar gebruik van
28. Treed doortastend op
29. Overweeg en heroverweeg alles tot de laatste stap
30. Wek de indruk dat alles u moeiteloos afgaat
31. Hou uw mogelijkheden voor uzelf - laat de anderen met de kaarten spelen die u geeft
32. Bespeel de fantasie van de ander
33. Zoek voor de ander de duimschroef die hem past
34. Wees op uw eigen manier koninklijk; gedraag u vorstelijk om ook vorstelijk bejegend te worden
35. Bekwaam u in de kunst het juiste ogenblik te kiezen
36. Minacht wat u niet kunt krijgen, negeer het; dat is vaak de beste wraak
37. Zet een fascinerend spektakel op touw
38. Denk wat u wilt, maar gedraag u als de anderen
39. Roer in het water als u vis wilt vangen
40. Versmaad de gratis lunch
41. Treed niet in de voetsporen van een illustere voorganger
42. Sla de herder, en de kudde valt uiteen
43. Bewerk hart en geest van de mensen
44. Maak uw tegenstander machteloos en razend met het spiegel-effect
45. Predik de noodzaak voor verandering, maar hervorm niet te veel ineens
46. Wek nooit de schijn volmaakt te zijn
47. Schiet het doel niet voorbij; weet van ophouden
48. Word vormloos

Translation: The content of The 48 Laws of Power by Robert Greene and Joost Elffers.

Click title for a short summary in English.

vrijdag 23 mei 2008

If anything can go wrong, it will

"Whatever can go wrong, will go wrong."
"Whatever can go wrong will go wrong, and at the worst possible time, in the worst possible way".
Murphy's law. Also called Sod's law. Or Finagle's law. Whatever.

donderdag 22 mei 2008

Never too late

“It’s never too late to be who you might have been. ”
-- george eliot

woensdag 21 mei 2008

Believe

“We Do noT believe in oUrselves UnTil someone reveals ThaT Deep insiDe Us someThing is valUable, WorTh lisTening To, WorThy oF oUr TrUsT, sacreD To oUr ToUch.”
– e.e. cummings

maandag 19 mei 2008

Life is but a dream

Dream on. Try lucid dreaming as well.

zondag 18 mei 2008

How to win friends and influence people

The number one bestselling book of all times next to the Bible. Written by Dale Carnagey. Click title for a summary.

zaterdag 17 mei 2008

Luck is getting the right advice

Surround yourself with success models.

vrijdag 16 mei 2008

dinsdag 13 mei 2008

Being attractive has nothing to do with pleasing others

You don't have to kiss butt to be attractive. In fact eagerness to please is not attractive and is counter-productive.

Obsessive-compulsive Disorder

maandag 12 mei 2008

Jij bent mijn leven - You Tube

I saw Thomas Berge perform this afternoon in Delfzijl. The weather was bright and very warm. And there were lots of people. He looked good; he appears to be very popular. Carola Smit & Friends performed before he did.

zondag 11 mei 2008

When in Rome, do as the Romans do

To avoid embarassing situations.

"We create ourselves by words"

...Writing is a way of growing. No one would argue that being able to write will make you morally better. But it will make you more complex and more interesting—in a word, more human.
-- The New Oxford Guide to Writing.

zaterdag 10 mei 2008

How to tie a sarong

I bought a sarong today at the braderie in Delfzijl. I used to wear them during my volunteer work at the refugee camp in the Philippines. This one is not made of cotton but rayon, which is lighter. It's made to look like batik, dark green, brown and black in colour. Made in Thailand.

donderdag 8 mei 2008

The more you fight it the stronger it becomes

Newton's third law: for every force there 's an equal and opposing force.

woensdag 7 mei 2008

dinsdag 6 mei 2008

Theologizing

The local pastor came to see me today. He wanted to find out how I was doing. So I tried to talk about my life in the last six months. I told him I haven't changed a bit. I'm still the same super-confident person he met last year.
Then we proceeded to theologize together. To talk about deeper spiritual things. Naturally I went into my automatic mode and started telling him what I really thought about religion in general and Christianity in particular. Things that I myself never heard of before. It's like I was possessed by some spirit that knew of deeper and sublime things under heaven. I spat everything I thought and felt on the ground and stamped on it. And told him it was all meaningless and useless.
He remained calm and full of understanding. As if he knew exactly what I was talking about. Moreover he offered me help and support if I needed some.

Good writing has personality

"Don't be afraid to express your own opinions and feelings.You are a vital part of the subject. No matter what the topic, you are really writing about how you understand it, how you feel about it."
-- The New Oxford Guide to Writing.

maandag 5 mei 2008

Venice

vrijdag 2 mei 2008

Presence is the absence

of discomfort. But if you feel anxious, afraid, or miserable, don't try to push the feeling away. Just be aware of it. This is called endurance.

Alone again

I just came back from bringing my guests away. We had a good time together anyhow.
 
Click here to play the video clip